Vereniging HIP opgericht

HIP NWO-TTW partnership officieel van start

10 bedrijven uit de aardappelketen (Avebe, Aviko, Farm Frites, McCain, Lamb Weston Meijer, PepsiCo, Bejo, HZPC, Meijer en Solynta) en twee brancheorganisaties (de NAO en de VAVI) hebben de vereniging Holland Innovative Potato (HIP) opgericht.

Het doel van HIP is bijdragen aan economische en maatschappelijke doelen van de deelnemende bedrijven door pre-competitief onderzoek naar de verbetering van kwaliteit, opbrengst en efficiency in teelt, transport en verwerking van de aardappel, te faciliteren en coördineren. Oplossingen die richting 2027 moeten gaan leiden tot daadwerkelijk geïmplementeerde product- en procesinnovatie waardoor de aardappel haar positie als belangrijk mondiaal voedingsgewas verder versterkt en de aardappelketen tegemoet kan blijven kan komen aan de wensen van de consument.

De 10 deelnemende bedrijven en twee brancheorganisaties hebben voor de vereniging HIP een bestuur benoemd: Dick Zelhorst (Aviko), Robert Graveland (HZPC) en Dick Hylkema (NAO) vormen voor de komende drie jaar het HIP bestuur, waarbij Dick Hylkema de rol van voorzitter vervult. Bernard de Geus is aangesteld als HIP coördinator en Hylke Brunt (VAVI) als HIP secretaris.

HIP wordt opgebouwd uit zogenaamde building blocks. Dit zijn separate onderzoekprogramma’s die in samenhang moeten gaan leiden tot extra onderzoeksimpuls naar kwaliteit, opbrengst en efficiency van de aardappel. Met het HIP NWO-TTW partnership gaat het eerste HIP building block van start op basis van een call voor onderzoekprojecten. Het partnership programma wordt gefinancierd door de Nederlandse Wetenschappelijke Organisatie voor Onderzoek (NWO) domein Toegepaste en technische wetenschappen (TTW), de HIP leden en het ministerie van Economische Zaken. Het totale budget van de eerste HIP onderzoeksactiviteit bedraagt € 4,5 miljoen.

Op 21 september 2017 is de call vanuit NWO-TTW opengesteld met als deadline voor indiening van projecten 11 januari 2018 (zie ook http://www.stw.nl/nl/content/partnership-nwo-domain-ttw-holland-innovative-potato)