Markt- en maatschappij gedreven onderzoek


De aardappel is het derde voedselgewas in de wereld. Nederland is wereldleider in het produceren van aardappelproducten als friet en zetmeel, maar ook in de ontwikkeling en verkoop van nieuwe aardappelrassen. Daarbij wordt voortgebouwd op een lange traditie van samenwerking, onderzoek en ondernemerschap. Vandaag de dag heeft de Nederlandse aardappelketen een jaaromzet van 5 miljard euro en biedt werkgelegenheid aan meer dan 25.000 mensen.


Honger, ondervoeding en klimaatverandering zijn de grote uitdagingen voor de landbouw in de komende decennia. Tegelijkertijd staat de beschikbaarheid van hulpbronnen als water en landbouwgrond onder druk. De aardappel is één van de oplossingen, het is een gewas dat weinig water nodig heeft en efficiënt geteeld kan worden. Bovendien is de aardappel rijk aan eiwitten, zetmeel, vitamines en mineralen. Daarom speelt de aardappel bij het verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen een belangrijke rol in de duurzame en hoogwaardige voedselproductie voor alle wereldburgers.


Holland Innovative Potato (HIP) is ontstaan vanuit de overtuiging dat de aardappelketen, door (mondiale) ontwikkelingen, aan de vooravond staat van een transitie. De partners van HIP willen hierop anticiperen en doen dat binnen HIP door in de gouden driehoek, onder anderen met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Wageningen University and Research nieuwe kennis te ontwikkelen over de aardappelplant die een weerbare, kennisrijke en toekomstbestendige aardappelketen dichterbij brengt.


De aardappelketen is nationaal of regionaal geworteld maar in hoge mate mondiaal vertakt. Ontwikkelingen elders in de wereld (buiten de EU) spelen, vanwege het overwegend mondiale speelveld van de koplopers uit de aardappelketen, een essentieel onderdeel in de totstandkoming van de meerjarige visie die HIP in 2019 heeft opgesteld. De meerjarige visie van HIP focust zich op hoofdlijnen op vier onderwerpen, namelijk de voedingsbodem, de (gewasbescherming)middelen, de aardappelplant en de verwerking


Het onderzoek binnen HIP wordt gefinancierd door de HIP Partners samen met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en NWO.