Gaat over inhoud stoffen, dat wil zeggen metabolieten en eiwitten, in de aardappelknol.

Dit building block beslaat een looptijd van 2 jaar (2017-2018).

 

Samenvatting Building Block 2

Inhoud stoffen in de aardappelknol bepalen in brede zin de kwaliteit, bewaarbaarheid en kiemkracht van de knol. Om een idee te krijgen van de variatie van inhoudsstoffen in knollen van verschillende aardappel rassen kunnen micro knolletjes gebruikt worden. Micro knolletjes worden in weefselkweek onder specifieke condities op stengelstukjes van planten in weefselkweek worden geïnduceerd. Met micro-knol inductie kan ook van wilde Solanum soorten, die in ons klimaat van nature geen knollen maken, knol materiaal worden verkregen en ook hier kan de variatie in inhoud stoffen bepaald worden. We hebben het hier dan vooral over metabolieten en eiwitten. Van de diverse genotypen van verschillende Solanum soorten, als aanwezig in de WUR Solanum collectie, wordt de variatie in inhoud stoffen in kaart gebracht. Op basis van micro-knollen kan in een korte tijd voldoende- en uniform materiaal  worden verkregen om een aantal biochemische screenings methoden uit te voeren om een beeld te krijgen in de variatie in metabolieten en eiwitten. Het is duidelijk dat in weefselkweek geïnduceerde micro-knollen fysiologisch verschillen van knollen die op natuurlijke wijze in de grond aan de plant groeien. Dat neemt niet weg dat met de analyse van micro-knollen inzichten en verbanden op het niveau van inhoud stoffen zichtbaar kunnen worden gemaakt. Deze inzichten en verbanden kunnen later geëxtrapoleerd en gevalideerd worden in volwassen knollen.