HIP onderzoek

Het onderzoek van HIP is publiek-privaat van aard en betrekt de hele aardappelketen (van veredeling tot verwerking). Als initiatief van koplopers en vanuit de kracht van het cluster vervult HIP de rol van verkenner, verbinder en aanjager. 

Het onderzoeksprogramma van 2018-2023 omvat 5 miljoen euro, wordt gevoed door de partners van HIP en is per thema (via building blocks) gestructureerd. Vandaag de dag kent het onderzoeksprogramma van HIP drie Building Blocks.


Onderzoekers van Nederlandse kennisinstellingen bewerken de HIP onderzoeksprojecten waarin de aardappel centraal staat.


Zie ook de HIP pagina op de WUR website.