Persbericht

HIP onderzoeksprogramma officieel van start

Het gloednieuwe publiek-private onderzoeksprogramma Holland Innovative Potato (HIP) is met de toekenning van vier onderzoeksprojecten (HIP TTW Partnership[1]) officieel uit de startblokken. De Nederlandse aardappelketen wil daarmee haar vooraanstaande mondiale positie verder verstevigen en geeft hiermee bovendien een extra boost aan het sterke Nederlandse onderzoekcluster rond de aardappel. 

De algemene doelstelling van HIP is om beter inzicht te krijgen in de impact van aardappelteeltmethoden op aardappelgroei, ontwikkeling- en opbrengst om de kwaliteit en stabiliteit van de aardappelproductie te verbeteren en te verduurzamen. Dit wordt gedaan op basis van precompetitief onderzoek, gebruikmakend van agronomische en genetische benaderingen. Binnen de vereniging HIP werken 11 leden en twee geassocieerde leden samen om deze doelstelling te verwezenlijken. De 11 leden zijn Avebe, Aviko, Bejo, FarmFrites, HZPC, KWS, LambWeston/Meijer, McCain, Meijer Potato, PepsiCo en Solynta. De geassocieerde leden zijn de NAO en de VAVI.


Inhoud HIP TTW Partnership Programma

  1. Getting to the roots of stress resilience of potato plants – prof. dr. C.S. Testerink, Wageningen University & Research (projectnummer: 16893)
  2. Markers and models for yield in potato – dr. C.W.B. Bachem, Wageningen University & Research (projectnummer: 16889)
  3. The chemical communication between potato and cyst nematodes as a basis for sustainable improvement of potato yield – prof. dr. H.J. Bouwmeester, Universiteit van Amsterdam (projectnummer: 16873)
  4. Yield gap analysis for sustainable potato production – dr. P. Reidsma, Wageningen University & Research (projectnummer: 16891)

https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/partnership/partnership-programmas/ttw-holland+innovative+potato+partnership


Met de toekenning van de eerste vier projecten zet HIP allereerst in op het slechten van het gat tussen de mogelijke en werkelijke opbrengsten van de aardappelplant. Begrip van de eigenschappen die dit verschil veroorzaken zal moeten leiden tot ontwikkeling van optimale teeltmethoden en tot betere aardappelrassen.

HIP feliciteert prof. Dr Testerink, Dr. Bachem, Prof. Dr. Bouwmeester en Dr. Reidsma met de goedkeuring van hun projectvoorstellen. De vier projecten zullen hoogst waarschijnlijk nog dit jaar starten, waarbij de leden van HIP in zogenaamde programma- en gebruikerscommissies deze projecten intensief zullen begeleiden. Het totale budget van het HIP TTW partnership programma is € 4.5 miljoen voor onderzoek tussen 2018 en 2023. Het budget is bijeengebracht dor de 11 in HIP participerende bedrijven, NWO-TTW en de ministeries van Economische zaken en Landbouw en Visserij.